Whiplash bij kinderen en jongeren

U heeft het vast wel eens gehoord, iemand is betrokken bij een achterop-aanrijding en loopt hierbij een whiplash op. Dit is een vorm van letselschade die een enorme nasleep kan hebben voor het slachtoffer. Hij of zij kan hier lange tijd last van hebben en de pijn heeft een enorme invloed op het dagelijks leven. Vaak gaat dit over een volwassene, maar whiplash kan ook voorkomen bij kinderen en jongeren. Wat voor effect heeft het op hen en waar moet hierbij rekening mee gehouden worden?

Gratis juridische begeleiding bij whiplash

Is uw kind betrokken geraakt bij een ongeval en heeft hij of zij klachten die wijzen op whiplash? Laat deze tijdig onderzoeken door uw huisarts voor een juiste diagnose. Daarna is het zaak om de letselschade vergoeding te regelen, aangezien whiplash veel (medische) kosten met zich mee kan brengen. De letselschade specialisten van B&O Letselschade zijn zeer ervaren in letselschade bij whiplash en kunnen u vakkundig en gedegen bijstaan in het juridische traject. Wij doen dit zelfs geheel kosteloos indien wij een andere partij voor u aansprakelijk kunnen stellen.

Nadere informatie over hoe om te gaan met whiplashklachten

Behandeling van kinderen met whiplash

Er is weinig bekend over whiplash bij kinderen en jongeren. Voor diagnose en de behandeling is de medische wereld aangewezen op de kennis en ervaring met volwassen whiplash patiënten. In principe is dat geen bezwaar, omdat er veel zaken overeenkomen, zoals de medische behandeling. De aanpak en de uitleg is echter wel iets wat moet worden aangepast door de behandelend arts. Zo kunnen kinderen een whiplashtrauma krijgen dat zich kan openbaren in een vertraging van de geestelijke ontwikkeling en dat is iets waar men goed op bedacht moet zijn bij de behandeling.

Oorzaken whiplash bij kinderen

Anders dan bij volwassenen komt het bij kinderen minder vaak voor dat zij een whiplash oplopen door een auto-ongeluk, waarbij de auto van achteren wordt aangereden. Bij hen wordt een whiplash vaker veroorzaakt door een val op het hoofd. De arts zal in dat geval ook alert moeten zijn op traumatisch hersenletsel, wat aanwezig kan zijn na bewusteloosheid of bij posttraumatische amnesie. In dat geval zal zowel de whiplash als het hersenletsel zorgvuldig behandeld moeten worden.

Herstelproces bij whiplash

Net als bij volwassenen is het bij jongeren en kinderen van belang dat zij geen bewegingsangst ontwikkelen bij de diagnose whiplash. Hiervoor is goede begeleiding en advisering van ouders en kinderen cruciaal, zowel paramedisch als psychologisch. Het voorkomen van deze bewegingsangst kan ervoor zorgen dat er minder kans is op langdurige klachten.
Vaak wordt er doorverwezen naar een fysiotherapeut of een psycholoog om de klachten in de eerste fase van whiplash direct aan te pakken. In het geval van bewegingsangst worden zo nodig ontspanningsoefeningen aangeleerd en oplossingsgerichte therapie aangeboden. In het geval van posttraumatische stressklachten wordt in sommige gevallen ook EMDR-therapie aangeraden.

Bij jongeren in de puberteit is speciale aandacht nodig voor het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van het zelfbeeld. Een positief zelfbeeld zal bevorderend werken voor het herstelproces. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van Maatschappelijk Werk, welke de ouders begeleidt bij het aanleren van een juiste ondersteuning bij het herstelproces van hun puber, in de lijn van de hulp aan de jongere zelf.

Langdurige whiplash klachten

Langdurige whiplash klachten bij kinderen en jongeren komen weinig voor. Zo’n 20% van de volwassenen met whiplash ervaren een lange nasleep, bij kinderen is dit percentage veel lager. Jongeren vanaf ongeveer 12 jaar hebben echter wel meer kans op de ontwikkeling van langdurige klachten dan jongere kinderen. Als whiplashklachten langdurig blijven bestaan, kan dit samengaan met klachten als vermoeidheid en concentratie- en geheugenstoornissen.

Hervatten van school na whiplash

Whiplash bij kinderen en jongeren kan problemen opleveren bij het hervatten van school of opleiding. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een te hoog eerder schoolniveau of omdat het kind op school gepest wordt vanwege de whiplash. Actieve begeleiding van school of schoolarts kan hierbij heel belangrijk zijn. Ook zijn er arbeidskundige bureaus in Nederland actief die zich bezighouden met re-integratie van jongeren in werk en op school.

Kosteloos andere partij aansprakelijk stellen

Heeft uw kind door een val of een ongeval whiplashklachten? Dan maken u en uw kind een heftige tijd door met daarnaast veel geregel. Is een andere partij aansprakelijk voor het letsel van uw kind? Dan is er kans dat u de ander aansprakelijk kan stellen voor het ongeval en de gemaakte kosten. In dat geval kunnen wij u geheel kosteloos bijstaan in deze juridische procedure. Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie of advies.

Gepost op

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *