Smartengeld bij whiplash

Smartengeld bij whiplashNaast de geleden materiële schade als gevolg van een ongeval is er ook sprake van immateriële schade bij whiplash waarvoor smartengeld geclaimd kan worden. Bij een whiplash letsel gaat het om het recht op smartengeld ten gevolge van geleden lichamelijke, emotionele en psychische schade. Het Nederlandse recht voorziet in de mogelijkheid om smartengeld bij de veroorzaker te claimen. De hoogte van de schadevergoeding bij whiplash is van een aantal factoren afhankelijk. Als richtlijn voor het bepalen van de hoogte wordt de ANWB Smartengeldgids gehanteerd. In deze gids staan ongeveer 1500 rechterlijke uitspraken met betrekking tot letselschade en smartengeld. Voorts wordt de hoogte van het uit te keren smartengeld bepaald door juridische en medische deskundigen op het gebied van letsel en schade. Voor de onderhandeling met de verzekeraar van de tegenpartij is het raadzaam gebruik te maken van diensten van de letselschade experts van B&O Letselschade. Jarenlange ervaring op het gebied van schadevergoeding bij whiplash en gegarandeerde kwaliteit voor het behartigen van uw zaak, maken ons tot een betrouwbare vertegenwoordiger voor het claimen van uw smartengeld.

Onderhandelen over smartengeld bij whiplash

Voor het vaststellen van het exacte bedrag waarop een whiplash slachtoffer recht heeft, vormt de medische informatie het belangrijkste uitgangspunt. Daarnaast is een gedegen juridische kennis omtrent wetgeving en het vermogen om met de tegenpartij te onderhandelen van cruciaal belang om de schadevergoeding te krijgen die het leed van het whiplash slachtoffer enigszins kan verzachten.
Voor de bepaling van de hoogte van het smartengeld bij whiplash wordt de Smartengeldgids van de ANWB gebruikt. Vergelijkbare zaken en eerder gedane uitspraken vormen daarbij het uitgangspunt om tot een bepaling van de hoogte van het uit te keren smartengeld te komen. Ondanks dat de Smartengeldgids de basis vormt kunnen rechters onderling erg verschillen in het toekennen van de hoogte van het smartengeld.

Bepaling hoogte smartengeld bij whiplash

Voor het bepalen van de hoogte van het uit te keren smartengeld bij whiplash spelen een aantal factoren mee, waaronder:
– leeftijd van het whiplash slachtoffer
– was er sprake van ziekenhuisopname, zo ja, voor hoe lang
– was behandeling in revalidatie inrichting nodig
– de totale duur van het genezingsproces
– is er sprake van blijvende invaliditeit of beperkingen
– invloed van de whiplash op werk (arbeidsongeschiktheid) of studie
– invloed op het algemene functioneren (vrijetijd, sport)
– psychische en emotionele geleden schade (beperkingen sociale leven door whiplash)

Aangemerkt dient te worden dat de uitkering voor smartengeld bij whiplash letsel in Nederland vele malen lager ligt dan in de omringende Europese landen.

Enkele voorbeelden smartengeld bij whiplash uit de ANWB Smartengeldgids

Om een en ander duidelijk te maken volgen hieronder enkele voorbeelden over reeds uitgekeerde schadevergoedingen bij geleden whiplash letsel, zoals deze te vinden zijn in de ANWB Smartengeldgids.

2006: RB Zwolle, whiplash, smartengeld EUR 10.000

In 2006 krijgt een 28-jarige vrouw die betrokken was bij een achterop aanrijding EUR 10.000 aan smartengeld uitgekeerd ten gevolge van de geleden immateriële schade. Zij lijdt aan de volgende whiplash klachten: hoofdpijn, nekklachten, verminderde concentratie, geheugenverlies en snelle vermoeidheid en beperkte belastbaarheid.

2006: RB Dordrecht, whiplash, smartengeld EUR 7.000

Hierbij gaat het om een vrouwelijk slachtoffer dat door een ongeluk diverse chronische whiplash klachten heeft ontwikkeld. Naast pijnklachten in de nek en het achterhoofd heeft zij last van haar linkerarm, de onderrug en rechterbeen waarvoor zij wekelijks behandeld wordt door een fysiotherapeut. Naast het opgeven van haar werk ondervindt zij grote belemmeringen in de uitvoering van haar dagelijkse bezigheden.

2006: Hof Arnhem, whiplash, smartengeld EUR 4.500

Een vrouwelijk whiplash slachtoffer krijgt smartengeld uitgekeerd, omdat zij twee jaar na het ongeluk diverse beperkingen ervaart in haar werkzaamheden als personeelsfunctionaris, haar dagelijkse bezigheden in huis en tuin en tijdens het catamaran zeilen. Er is bovendien sprake van blijvende lichte beperkingen omdat het whiplash slachtoffer pijn heeft bij het tillen, trekken en duwen en als ze het hoofd moet draaien. Tevens is er sprake van een licht concentratie- en geheugenstoornis. Vermoeidheidsklachten zijn na twee jaar verbeterd, maar span- en veerkracht is minder dan normaal. Problemen met zien bij lezen en werken achter scherm blijven aanwezig.

2006: Hof Arnhem, whiplash, smartengeld EUR 7.500

50-jarige man is als passagier betrokken bij een achterop aanrijding en wordt whiplash slachtoffer. Er zijn geen neurologische beperkingen vastgesteld, wel subjectieve pijnklachten waardoor het slachtoffer arbeidsongeschikt is en lichte beperkingen in het dagelijkse leven ervaart.

2007: RB Zutphen, whiplash, smartengeld EUR 20.000

36-jarige internationale vrachtwagenchauffeur loopt post whiplash syndroom op, waardoor er sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid.

2007: RB Zutphen, whiplash, smartengeld EUR 15.000

Slachtoffer heeft last van nekklachten, spierspanningshoofdpijn, verminderde concentratie, depressiviteit, vermoeidheid en slecht te controleren emotionaliteit. Aanvankelijk was het uit te keren bedrag gesteld op EUR 10.000, dit werd echter verhoogd nadat het whiplash slachtoffer door niet erkennen van de klachten en de weigering om een adequaat voorschot te voldoen psychische klachten op heeft gelopen. Dit handelen is in strijd met bedrijfsregeling 15.

2007: RB Amsterdam, whiplash, smartengeld EUR 5.000

De rechtbank in Amsterdam is van oordeel dat het voldoende aannemelijk is gemaakt dat het slachtoffer als gevolg van het ongeluk aan een post whiplash syndroom lijdt. Een algemene blijvende functionele invaliditeit van 4% en een beperking in het uitoefenen van sport- en hobbyactiviteiten met verminderde levensvreugde is hiervan het gevolg.

2008: RB Zwolle, whiplash, smartengeld EUR 12.000

Mannelijk slachtoffer loopt whiplash op bij aanrijding met kerende auto. Er is sprake van chronische pijnklachten en beperkte conversie verschijnselen met afwijkend loop- en bewegingspatroon. Tevens ondervindt het whiplash slachtoffer concentratieproblemen, is er sprake van vergeetachtigheid, een trager reactievermogen en snelle vermoeidheid. Het slachtoffer is arbeidsongeschikt en kan activiteiten en sporten waaraan in het verleden deel is genomen niet meer beoefenen. Het ligt in de lijn der verwachting dat de klachten blijvend zullen zijn. Het invaliditeitspercentage is gesteld op 24%.

2008: Hof Den Bosch, whiplash, smartengeld EUR 11.000

Het betreft in deze zaak een 51- jarige man die whiplash klachten heeft, waaronder: een verminderde beweeglijkheid van de nek, continu aanwezige, zeurende nekpijn, welke mede bepaald wordt door houding en belasting en in sommige gevallen uitstraalt naar de linkerarm, plotseling optredende duizeligheid, verlaagde frustratietolerantie, snelle vermoeidheid welke gepaard gaat met concentratie- en geheugenstoornissen en plotseling optredende drukkende en strak trekkende hoofdpijn. Volgens de neuroloog zijn er geen beperkingen, maar wel aanhoudende klachten als gevolg van het ongeluk. Het slachtoffer heeft door het ongeval zijn bedrijf eerder moeten overgedragen aan zijn zoon.

2008: RB Den Bosch, whiplash, smartengeld EUR 7.500

Het 28-jarige slachtoffer is buiten haar schuld om aangereden op haar fiets, terwijl haar dochtertje achterop de fiets zat. Als gevolg van het ongeluk heeft zij blijvend letsel opgelopen. Er was sprake van een fractuur aan het onderbeen waarvoor operatie en opname in het ziekenhuis gedurende 1 week noodzakelijk was. Deskundigen spreken van 4% blijvende invaliditeit voor betrokkene welke bestaat uit letsel aan het rechter onderbeen (2%) en een gematigd post whiplash letsel (2%). Door de lichamelijke gevolgen van het ongeluk was betrokkene gedurende zes maanden volledig arbeidsongeschikt. Er is sprake van blijvende beperkingen in het verrichten van arbeid en (zwaar) huishoudelijk werk. De lichamelijke beperkingen drukken zwaar op de persoonlijkheid van het slachtoffer.

2008: RB Arnhem, whiplash, smartengeld EUR 5.000

Het slachtoffer heeft als gevolg van het ongeval beperkte whiplash klachten opgelopen in de nek, welke hebben geleid tot een blijvende invaliditeit van 4%, waardoor betrokkene beperkingen op diverse fysieke vlakken ervaart. Er is geen sprake van cognitieve klachten.

2008: RB Amsterdam, whiplash, smartengeld EUR 4.000

Er is sprake van whiplas klachten na stoten van het hoofd tegen wandmeubel. Tot de klachten behoren: hoofd- en nekpijnklachten, algehele overprikkelbaarheid en malaise, beperkingen in het uitoefenen van hobby (tuinieren), verminderde kwaliteit sociaal leven en opgeven van werk en carrièreperspectief.

2009: Hof Arnhem, whiplash, smartengeld EUR 12.500

In dit geval is er sprake van twee ongevallen, waarbij de klachten van het opgelopen whiplash trauma door het tweede ongeval verergerd zijn. Er is sprake van sterke lichamelijke beperkingen voor het uitvoeren van huishoudelijke taken en de keuze in beroepsmogelijkheden.

2009: RB Utrecht, whiplash, smartengeld EUR 5.000

Betrokkene is een 46-jarige vrouw met een post whiplash syndroom. Bij de bepaling van de hoogte van het uit te keren smartengeld is rekening gehouden met de leeftijd van het slachtoffer ten tijde van het ongeval en het feit dat zij als gevolg van het opgelopen whiplash letsel blijvende beperkingen ondervindt bij het verrichten van arbeid, het uitvoeren van huishoudelijke taken en het persoonlijke en sociale functioneren.

2009: Hof Arnhem, whiplash, smartengeld EUR 3.000

Het betreft een 34- jarig mannelijk slachtoffer die van achteren aangereden is met als gevolg een verminderde belastbaarheid van de nek- en schouderstreek, concentratie- en geheugenstoornissen. Daarnaast zijn bestaande knieklachten als gevolg van het ongeval verergert. Er was sprake van een revalidatie periode. Betrokkene heeft moeite om de blijvende gevolgen van het ongeval te accepteren. Er is bovendien sprake van enig verlies van zelfwerkzaamheid.

2009: RB Middelburg, whiplash, smartengeld EUR 3.000

Slachtoffer heeft whiplash klachten na frontale aanrijding. Er is sprake van beperkingen bij het verrichten van voor het nek belastende werkzaamheden waaronder lang gebukt staan, werken boven schouderhoogte, lang zitten, staan of lopen, duwen, trekken, zwaar tillen en klimmen.

2009: RB Arnhem, whiplash, smartengeld EUR 300,00

In deze zaak gaat het om twee inzittenden die betrokken raken bij een ongeval. Voor de toebedeling van EUR 300,00 per slachtoffer houdt de rechter rekening met de tijdelijke klachten van betrokkenen waaronder nekklachten, enige fysiotherapeutische behandelingen en lichte nekklachten een jaar na het ongeval.

2011: RB Zutphen, whiplash, smartengeld EUR 10.000

Slachtoffer is een 52-jarige vrouw met whiplash trauma. De meeste beperkingen liggen op psychisch en somatisch gebied betreffende het werken onder tijdsdruk, zowel intern als extern, adequaat hanteren van wisselende informatiestromen, verkeren in een stimulusrijke en lawaaierige omgeving en het verrichten van voor de schouders en nek belastende arbeid. Er is sprake van een diepe impact zowel in het persoonlijke als professionele beroepsleven van het slachtoffer. Het opgelopen whiplash letsel betekende de beëindiging van haar activiteiten als koordirectie, uitvoerende musicus en het opgeven van haar lespraktijk. Hierdoor lijdt betrokkene aan stemmingsstoornissen en een opgelopen angststoornis 7 jaar na de uitspraak. Betrokkene ondervindt dagelijks lichamelijke klachten. Inmiddels kan het slachtoffer weer piano spelen en licht huishoudelijk werk verrichten.

2011: RB Utrecht, whiplash, smartengeld EUR 10.000

Een 28-jarig mannelijk slachtoffer loopt door een verkeersongeval een post whiplash syndroom op. Door de nek-, hoofdpijn- en vermoeidheidsklachten ervaart betrokkene beperkingen bij het dragen, tillen, duwen, trekken, bovenhands werken etcetera. De cognitieve klachten bestaan uit beperkingen ten aanzien van hoge werkdruk en het ontbreken van activiteiten en structuur om de aandacht over diverse informatiebronnen te verdelen. Er is sprake van blijvende klachten bij het uitoefenen van arbeid, hobby’s en in het persoonlijk functioneren van het slachtoffer.

2011: Hof Arnhem, whiplash, smartengeld EUR 7.000

Slachtoffer is een 30-jarige man, van beroep schaver in ploegendienst, welke betrokken was bij een verkeersongeluk. Betrokkene krijgt whiplas klachten, waaronder concentratiestoornissen, pijn aan hoofd en nek en vermoeidheid. De klachten hebben gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en gedeeltelijk ontslag tot gevolg.

2011: RB Amsterdam, whiplash, smartengeld EUR 5.000

Slachtoffer heeft als gevolg van het ongeval te maken met een matig chronisch pijnsyndroom gepaard gaande met pijn welke vanuit de nek naar het achterhoofd uitstraalt, pijn aan de linker schouder en – arm welke tot in de vingers voelbaar is. Het pijnsyndroom brengt beperkingen met zich mee ten aanzien van de belasting van de linker, niet dominante, arm en de belasting van het nek, wat merkbaar is tijdens dragen, tillen, bovenhands werken, rekken en buigen.

2011: RB Amsterdam, whiplash, smartengeld EUR 3.000

Betrokkene is een 32-jarige vrouw die van achteren aangereden is. Door het ongeluk is er sprake van nekklachten welke uitstralen naar de linkerarm met tintelingen en toename van de pijn bij verhoogde belasting of veranderde houding, hoofdpijnen welke aanvalsgewijs optreden, beperking in bewegingsvrijheid van de cervicale wervelkolom, slaapstoornissen, duizeligheid, concentratiestoornissen, abnormale snelle vermoeidheid met wazig zicht tot gevolg en episodische emotionele ontregeling en angsten. De rechtbank spreekt van 1% blijvende invaliditeit zonder beperkingen.

2011: RB Amsterdam, whiplash, smartengeld EUR 1.750

Bij de bepaling van de hoogte van het uit te keren smartengeld houdt de rechtbank rekening met het feit dat het whiplash slachtoffer met pijnklachten in de nek, welke bevestigd zijn door de neuroloog, zal moeten leven. Deze nekpijnen zijn belasting afhankelijk en periodiek optredend en stralen vanuit de nek door tot over het achterhoofd. Daarnaast is er sprake van trekkende en drukkende hoofdpijn. De neuroloog heeft verder onbelemmerde beweeglijkheid van de cervicale wervelkolom vastgesteld, er is geen sprake van PWS van de wervelkolom. Ten slotte zijn er ook geen medische beperkingen.

2012: RB Amsterdam, whiplash, smartengeld EUR 3.000

Slachtoffer in deze is een 44-jarige vrouw die door het post whiplash syndroom beperkingen ervaart ten aanzien van dynamische en statische belasting van schouders en nek. Daarnaast zijn er beperkingen geconstateerd ten aanzien van reiken, dragen, bovenhands werken, kruipen, tillen, hurken, knielen etcetera. Ook op visueel gebied is het slachtoffer beperkt, waardoor bij onrustige beelden op het beeldscherm klachten optreden. Niet arbeidsongeschikt, wel is er behoefte aan hulp in de huishouding.

2012: RB Arnhem, whiplash, smartengeld EUR 3.000

Betrokkene is een vrouw van 52 jaar welke van achteren is aangereden en dientengevolge whiplash klachten heeft. Er is sprake van verminderde belastbaarheid van de nek- en schouderstreek, gepaard gaande met hoofdpijnen, soms optredende vegetatieve reacties, tintelingen in de handen en een beperkt geheugenstoornis en stoornis in het vasthouden van aandacht vanwege de pijn. De beperkingen zijn relatief klein en beperken zich voornamelijk tot het verrichten van huishoudelijke taken en de zelfredzaamheid.

2013: Hof Den Bosch, whiplash, smartengeld EUR 18.000

Als gevolg van een bromfietsongeluk ondervindt het 45-jarige mannelijke whiplash slachtoffer diverse klachten waaronder verwerking- en acceptatieproblemen, er is sprake van cognitieve veranderingen, energieverlies en een dramatische verandering in het dagelijkse leefpatroon. Daarnaast heeft het whiplash letsel tot forse beperkingen in het verrichten van arbeid en werkzaamheden in en rondom het huis geleid. De aanklagers geven duidelijk te kennen dat het ontstaan of de verergering van de klachten voor risico van de veroorzaker van het ongeluk zijn. Dit uit zich door ernstiger, langduriger en anders dan te verwachten klachten bij het slachtoffer.

2013: Hof Den Bosch, whiplash, smartengeld EUR 10.000

Als gevolg van een verkeersongeval heeft een vrouw whiplash trauma opgelopen. Sindsdien is er sprake van nek- en hoofdpijnklachten, waardoor betrokkene genoodzaakt is pijnstillers te slikken, waarbij sprake is van 8% functionele invaliditeit. Betrokkene heeft cognitieve klachten welke zich uiten door verminderde concentratie, traagheid in handelen en een verminderde geheugenfunctie. Als gevolg hiervan is zij volledig arbeidsongeschikt en is zij afhankelijk van hulp in het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden.

2014: Hof Den Bosch, whiplash, smartengeld EUR 18.000

Een vrouwelijke ondernemer wordt gedeeltelijk arbeidsongeschikt als gevolg van opgelopen whiplash letsel. Er is sprake van een licht tot matig asymmetrisch post whiplash syndroom met neuropsychologische klachten gecombineerd met licht commotionele problemen. Er is verder sprake van hoofdpijnen, met name spanningshoofdpijn, geheugen- en concentratieproblemen, bij de uitvoering van werk is ervaart betrokkene  verhoogde vermoeidheid en toenemende pijn bij zware arbeid of langdurig in dezelfde houding zitten of staan. Voorts zijn er beperkingen bij het uitoefenen van lichamelijk zware arbeid en  voor de nek belastende bezigheden, zoals bukken, buigen, werken boven schouderhoogte, tillen, duwen, trekken en sjouwen. De verhoogde vermoeidheid gaat gepaard met geheugen- en concentratiestoornissen, zodat het slachtoffer in een rustige omgeving moet werken.