Whiplash na aanrijding, wat te doen?

Whiplash na aanrijdingJaarlijks lopen 30.000 tot 50.000 mensen een whiplash op, waarvan ongeveer 25.000 ten gevolge van een aanrijding. Hiermee behoort het tot een van de meest voorkomende trauma’s na een auto-ongeluk. Een whiplash, waarbij het hoofd een onverwachte en ongecontroleerde heftige beweging van voor naar achteren maakt, dient op adequate wijze te worden aangepakt, aangezien de klachten lange tijd aan kunnen houden. Bij whiplash na een aanrijding van achteren (kop-staartbotsing), heeft het slachtoffer recht op schadevergoeding.

Kampt u zelf met een whiplash na een aanrijding van achteren en wilt u weten of u recht heeft op schadevergoeding; vul dan het contactformulier in. Wij nemen graag vrijblijvend contact met u op.

Wat is een whiplash

Dit letsel ontstaat wanneer het hoofd plotseling een heftige beweging maakt als gevolg van een aanrijding van achteren, een duw of een val, waardoor de in de nek aanwezige spieren en banden uitgerekt worden en de zenuwen in dit gebied ontregeld raken. Omdat het om zenuwschade gaat is het letsel niet te zien op röntgenfoto’s, de impact echter op de gezondheid van het slachtoffer kan behoorlijk zijn. Tot de lichamelijke en geestelijke klachten bij whiplash behoren onder andere: nekpijn, hoofdpijn, stijf gevoel, concentratiestoornissen en angsten. Veelal worden mensen met een whiplash niet begrepen, wat kan leiden tot nog meer klachten door toenemende stress en frustraties.

Behandeling whiplash

Direct na een aanrijding dient niet alleen de politie maar ook een arts verwittigd te worden. De arts zal aan de hand van de klachten en een kort onderzoek in het hoofd/nek gebied de prognose whiplash kunnen stellen. Het kan ook zijn dat in eerste instantie door de shock geen noemenswaardige nekklachten ervaren worden. Toch is het raadzaam om een dokter te raadplegen om andere trauma’s waaronder hersenschudding of breuken uit te kunnen sluiten.

Zijn er nekklachten geconstateerd dan zal de arts rust voorschrijven, waarbij de lichamelijke inspanningen beperkt dienen te worden, zodat het lichaam de kans krijgt om de impact te verwerken en te herstellen. Het is van groot belang om geen volledige bedrust te nemen, maar de dagelijkse werkzaamheden, zij het op een lager pitje, voort te zetten. Een goede balans tussen (rustig) werken en rusten is vooral in de eerste zes weken na het ongeval van groot belang. Naast het temporiseren van de werkzaamheden dient ook mentale inspanning beperkt te worden. Een combinatie van fysiotherapie, eventueel aangepast werk, rust en ergotherapie kunnen helpen bij het herstel van nekklachten of een whiplash.

Het dragen van een nekkraag of het gebruik van pijnstillende middelen wordt afgeraden. Een nekkraag zou immers andere spieren in het gebied kunnen laten verslappen, terwijl pijnstillers invloed hebben op de bewegingsvrijheid. Het niet voelen van nekpijn kan ervoor zorgen dat de patiënt over zijn grenzen gaat, waardoor herstel van de whiplash langer zal duren. De nek dient ondanks pijn en klachten zo min mogelijk aangeraakt te worden. Zijn de klachten na zes weken niet verminderd of juist toegenomen, dan dient opnieuw een arts geraadpleegd te worden. In de meeste gevallen zal de arts doorverwijzen naar een neuroloog en eventueel een neuropsycholoog voor verdere onderzoeken.

Afhankelijk van de impact en de oorzaak van het ontstaan van de whiplash geneest 80% van de mensen in de eerste twee jaren na het trauma. Er dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat de belastbaarheid ook na het genezingsproces minder dan voorheen kan zijn. In minder dan 20% duurt het herstel van whiplash langer, terwijl het zich in sommige gevallen tot een chronische aandoening ontwikkelt.

Schadevergoeding whiplash na aanrijding

De whiplash klachten in en rondom de nek hebben niet alleen grote invloed op het lichamelijk en geestelijk functioneren, maar kosten ook veel geld. Hierbij valt te denken aan de gemiste inkomsten ten gevolge van het opgelopen letsel en medische kosten waaronder de behandeling bij de fysiotherapeut, ergotherapie en andere specialistische zorg. Zijn de nekklachten ontstaan als gevolg van de handelingen van een derde persoon, dan is deze wettelijk verplicht om een schadevergoeding te betalen. Naast de vergoeding van eerder genoemde kosten, dient er tevens smartengeld betaald te worden.

Het inschakelen van een expert op het gebied van schadevergoeding scheelt niet alleen veel tijd, maar ook energie. Een letselschade-expert beschikt over de benodigde kennis om een dekkende schadevergoeding te eisen. De kosten voor een letselschade-expert dienen daarbij door de veroorzakende partij te worden betaald, waardoor het u niets kost.

Neem via het contactformulier geheel vrijblijvend contact met op met letselschade-expert en laat u informeren over de mogelijkheden tot het vergoeden van geleden schade na het oplopen van een whiplash na aanrijding.