Whiplash behandeling

WhiplashbehandelingOmdat er nog zo veel onduidelijkheden zijn en onbegrip heerst over een whiplash letsel en zelfs de meningen van artsen en specialisten hierover behoorlijk uiteen lopen, is er geen eenduidige behandelmethode voor een whiplash. Dankzij verschillende onderzoeken komt er wel steeds meer inzicht in de verschillende klachten die vaak voorkomen bij een whiplash, wat resulteert in een betere begeleiding en behandeling van het slachtoffer. Afhankelijk van de klachten en de ernst ervan kunnen verschillende behandelingen toegepast worden om verbetering en genezing te bevorderen.

Bezoek aan de huisarts direct na het ongeluk

Alhoewel de behandelmethodes verschillen is er een ding dat voor elke whiplash patiënt geldt en dat is dat er binnen 24 uur na het ongeluk contact opgenomen moet worden met een huisarts als er klachten optreden. Om ernstig letsel uit te kunnen sluiten is het bovendien raadzaam om in het ziekenhuis (EHBO afdeling) een röntgenfoto van de nek te laten maken. Een whiplash letsel zal niet te zien zijn op de röntgenfoto, hetgeen echter geen juridisch en wettelijk bewijs is dat het letsel niet aanwezig is! De röntgenfoto wordt bovendien aan het medische dossier toegevoegd en is bijzonder belangrijk voor het opeisen van een schadeclaim als de whiplash veroorzaakt is door derden.

In sommige gevallen wordt het dragen van een nekbrace de eerste 48 uur na de whiplash aangeraden. Hierover zijn de meningen echter eveneens verdeeld, omdat een halskraag de nek stijf houdt, waardoor de spieren verslappen met hevige pijnen tot gevolg als de nekbrace verwijderd wordt. In plaats van een halskraag te dragen is het beter om de nek de eerste 48 uur volledig rust te geven. Is de pijn ondraaglijk dan kan eventueel een pijnstiller geslikt worden. Dit is vooral aan te raden als de pijn een goede nachtrust verstoord. Rust en zo min mogelijk bewegen is de eerste twee dagen na een ongeval van cruciaal belang om het genezingsproces te bevorderen.

De huisarts speelt in deze een belangrijke rol omdat hij of zij het eerste aanspreekpunt is voor of na een bezoek aan de EHBO. Door te luisteren naar de klachten kan de huisarts een behandelplan opstellen en tevens advies geven omtrent de te verwachten symptomen en klachten.

Verwijzing naar een neuroloog na een whiplash letsel

De huisarts zal een whiplash patiënt doorverwijzen naar een neuroloog indien er sprake is van neurologische klachten zoals chronische vermoeidheid, hormonale storingen, geprikkeldheid en afknellingen in de zenuwen die tot pijn en verminderde spierkracht in de arm kunnen leiden. Veel van deze klachten behoren tot de zogenaamde vage klachten die horen bij een whiplash, welke niet door medische apparatuur zichtbaar gemaakt kunnen worden. Het is echter duidelijk dat het bij een whiplash om functionele afwijkingen van bepaalde gedeeltes van de hersenen gaat. Dit staat ook bekend als ontregeling in de hersenen, waardoor de samenwerking tussen verschillende gedeeltes weg is gevallen. Deze ontregeling kan eventueel door middel van een EEG (Elektro-EncefaloGram), of een ENG (ElektroNystagmoGram) vastgesteld worden.

De neuroloog zal bij de whiplash behandeling niet alleen naar de klachten van het slachtoffer luisteren en deze verder onderzoeken, maar zal tevens kijken in hoeverre de symptomen gerelateerd zijn aan een whiplash en de daaruit voortvloeiende neurologische afwijkingen. Daarnaast kan de specialist meer duidelijkheid en advies geven over de whiplash kwetsuur.

Verwijzing naar een manueel therapeut

De verwijzing naar een manueel therapeut geschiedt niet eerder dan twee tot zes weken na het ongeluk. Deze tijd is nodig om de nekspieren, de banden en wervels optimaal te laten herstellen door een aangepast werkschema, waarbij voldoende rust genomen wordt en het lichaam alle ruimte krijgt om volledig te herstellen. Het werk van een manueel therapeut bestaat uit het opsporen en opheffen van blokkades waardoor de patiënt beperkt wordt in zijn bewegingsvrijheid.

Verwijzing naar een fysiotherapeut na whiplash letsel

Niet elke whiplash patiënt hoeft naar een manueel therapeut verwezen te worden, in veel gevallen volstaat een verwijzing naar de fysiotherapeut. De fysiotherapeut of kinesist gaat aan de hand van de klachten een behandelplan opstellen welke volledig gericht is op het verminderen van de pijn, een verbeterde beweeglijkheid, (weder)opbouw van conditie, een correcte en pijnloze houding en ontspanning van de geblesseerde spieren. Na het stellen van de juiste diagnose kan de behandeling van de whiplash patiënt beginnen. De behandeling zal afhankelijk van de klachten bestaan uit verschillende oefeningen voor het ontspannen van de pijnlijke spieren, massages eventueel gecombineerd met een zwakstroom (TENS) behandeling waardoor de pijn vermindert, versterking van de rugspieren voor een correcte houding waardoor de nekspieren minder belast worden en verbetering van de conditie. Constateert de fysiotherapeut spierspanning welke veroorzaakt wordt door een psychische oorzaak (bijvoorbeeld emotionele stress ontstaan na de whiplash) dan zal de patiënt doorverwezen worden naar een psychotherapeut.

Behandeling door een psychotherapeut na whiplash letsel

Veel whiplash patiënten worden geconfronteerd met psychische klachten die het directe gevolg zijn van het letsel. De lichamelijke klachten gecombineerd met onbegrip zowel door familie, vrienden als de werkgever voor de impact van het ongeluk kunnen voor emotionele klachten zoals verdriet, woede, een gedragsverandering, stemmingswisselingen en schuldgevoelens zorgen. Het bagatelliseren van klachten versterkt de emoties van het whiplash slachtoffer, waarvoor professionele begeleiding nodig is. De begeleiding moet uiteindelijk resulteren in acceptatie voor de eigen beperkingen. Afhankelijk van de gemoedstoestand wordt in sommige gevallen medicatie voorgeschreven zoals antidepressivum, terwijl het in andere gevallen volstaat om door middel van gesprekken de patiënt tot acceptatie van de handicap te brengen.

Alternatieve en natuurlijke behandelwijze whiplash letsel

Naast alle eerder genoemde behandelingen via de geijkte medische wegen behoort een alternatieve dan wel natuurlijke behandeling tot de mogelijkheden om een whiplash letsel te genezen. In de meeste gevallen worden deze behandelingen niet vergoed door de zorgverzekeraar. De behandelmethodes zijn erop gericht om zowel de lichamelijke als psychische klachten welke gepaard gaan met een whiplash op een natuurlijke manier te verlichten en te genezen.

Tot slot is het goed te weten dat de Whiplash Stichting Nederland alle whiplash patiënten door middel van advies en voorlichting kan helpen. De voorlichting is niet alleen toegankelijk voor het whiplash slachtoffer, maar ook betrokken familieleden, hulpverleners en het grote publiek kan bij deze stichting gratis informatie krijgen over alles wat met een whiplash te maken heeft. De voorlichting is noodzakelijk om meer begrip te kweken onder de mensen, waardoor acceptatie voor de klachten van een whiplash slachtoffer ontstaat.