Hoogte van schadevergoeding bij whiplash

Hoogte schadevergoeding whiplashBij veel mensen bestaat er onduidelijkheid over de hoogte van schadevergoeding bij whiplash. Daarnaast zijn ook de verzekeraars, waaronder de eigen rechtsbijstandsverzekeraar vaak niet duidelijk in hun communicatie, waardoor de onduidelijkheden zich blijven opstapelen. Termen zoals: niet objectiveerbaar letsel en geen duidelijk verband tussen het ongeluk en de opgelopen whiplash maken het geheel nog moeilijker. Ten slotte speelt ook het feit dat sommige verzekeraars whiplash niet erkennen een grote rol bij bepaling van de hoogte van schadevergoeding.

Bent u benieuwd naar de hoogte van schadevergoeding in uw geval? Exacte bedragen zijn niet te noemen omdat deze afhankelijk zijn van vele factoren. Wel kan een letselschadespecialist u vertellen wanneer u recht heeft op schadevergoeding en welke schade voor vergoeding in aanmerking komt.

Vaststelling hoogte schadevergoeding whiplash

De hoogte van schadevergoeding bij whiplash is dus zelfs door het gespecialiseerde team letselschadespecialisten van B&O Letselschade niet vooraf in te schatten. Bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding worden zowel de relevante medische, persoonlijke als juridische factoren omtrent uw whiplash meegewogen. Pas als deze duidelijk zijn kan de hoogte van de schadevergoeding whiplash nader worden bepaald.

Enkele zaken die van groot belang zijn bij het bepalen van de hoogte van schadevergoeding bij whiplash zijn:

– de totale duur van het (volledige) genezingsproces
– het feit of er sprake is van volledig of alleen gedeeltelijk herstel
– indien er sprake is van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van de whiplash: is deze permanent of tijdelijk (en wat was de duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid)
– zijn er beperkingen opgetreden in de bewegingsvrijheid bijv. bij het doen van het huishouden, het onderhoud van de tuin enz.

Eerder genoemde zaken kunnen van invloed zijn op de hoogte van schadevergoeding: bij arbeidsongeschiktheid kan het inkomen wegvallen, terwijl een huisvrouw door beperkingen in haar bewegingen wellicht hulp nodig heeft om het huishouden te kunnen doen. In sommige gevallen is er sprake van een relatief snel herstel van de whiplash klachten, waardoor de geleden letselschade beperkt blijft. In beide gevallen heeft u echter recht op schadevergoeding. Hoe langer er schade wordt geleden, hoe hoger de schadevergoeding zal zijn.

Bij de bepaling van de hoogte van schadevergoeding speelt ook het medische verleden mee: was er reeds voor de whiplash sprake van nek- en/of schouderklachten of ander relevant letsel, dan zal de verzekeraar dit meewegen bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding.

Indien er sprake is van een post whiplash syndroom (blijvend whiplash letsel, duurt de afwikkeling van de letselschadezaak veel langer. Er dient namelijk eerst sprake te zijn van een medische eindtoestand voordat er kan worden afgewikkeld. Dit betekent dat duidelijk moet zijn welke lange termijn klachten er zullen zijn en welke financiële gevolgen deze voor u hebben.

Verzekeraar: geen schadevergoeding whiplash!

In de meeste gevallen zal een arts die in dienst is van een verzekeringsmaatschappij (soms ook zelfs de eigen rechtsbijstandsverzekeraar) aangeven dat er geen relatie is tussen het ongeluk en uw whiplash klachten, ook wel het medisch causaal verband genoemd. Als reden wordt aangehaald dat whiplashletsel feitelijk niet bestaat en wordt er, bij aanhoudende klachten, doorverwezen naar een psychiater. De medisch adviseur van de verzekering kan zich daarbij beroepen op de whiplash richtlijn 2007, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Hierin is opgenomen dat een whiplash geen ‘medisch objectiveerbaar letsel’ is en mede hierdoor geen klachten, beperkingen of invaliditeit tot gevolg kan hebben.

Bij het bepalen van de hoogte van schadevergoeding bij whiplash, wordt echter niet alleen uitgegaan van het medisch causaal verband. Ook het juridisch causaal verband speelt een grote rol. Dit betekent dat als het aannemelijk is dat u door het ongeval letsel heeft opgelopen en hierdoor letselschade lijdt, de aansprakelijke verzekeraar schadevergoeding dient uit te keren. Dat u klachten heeft moet nog steeds worden bewezen, we noemen het alleen geen whiplash meer.

Zoals u waarschijnlijk wel begrijpt wordt het afgeraden om zelf met de verzekeraar in discussie te gaan over de medische en juridische gevolgen van het ongeluk. Dit kan volledig herstel beletten en voor onnodige problemen en frustraties zorgen. Daarnaast dient men over voldoende medische en juridische kennis te beschikken. Een discussie over causaal verband is voor het slachtoffer bijzonder vervelend, belastend en daarbij volledig onnodig. Als slachtoffer heeft u namelijk recht op gratis juridische hulp bij letselschade door whiplash. In art. 6:96BW van de Nederlandse wetgeving is aangegeven dat de aansprakelijke partij verplicht is om de juridische kosten van het slachtoffer te vergoeden. Deze kosten zijn onderdeel van uw totale whiplashschade.

Voorbeelden schadevergoeding whiplash

Om het een en ander duidelijk te maken zullen hierna enkele voorbeelden gegeven worden die betrekking hebben op de hoogte van schadevergoeding bij whiplash letsel:

Voorbeeld 1

Een huisvrouw heeft als gevolg van een ongeval whiplash opgelopen en kan door haar letsel het huishouden gedurende een aantal weken of maanden niet doen. Dientengevolge moeten anderen (gezin of mantelzorgers) haar werkzaamheden overnemen. Alhoewel een huisvrouw geen feitelijke kosten gemaakt heeft, heeft zij toch recht op een vastgesteld bedrag aan schadevergoeding. De schadevergoeding zal vanwege de onvoorziene kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp, het eigen risico van de zorgverzekering en smartengeld vanwege geleden immateriële letselschade al snel oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Voorbeeld 2

Is het slachtoffer door het oplopen van whiplashletsel tijdelijk arbeidsongeschikt geworden, dan is er wellicht sprake van het niet ontvangen van salaris vanwege een oproepcontract of slechts gedeeltelijk ontvangen van salaris wegens ziektewet of min-max contract. Hetzelfde geldt indien het slachtoffer geen overwerk of privé werkzaamheden meer uit kan voeren (bijklussen). In dit geval voorziet de wet in het recht op vergoeding van de geleden inkomensschade, waarmee de hoogte van de schadevergoeding bij whiplash in de tienduizenden euro’s kan lopen.

Voorbeeld 3

Indien er sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid, zal de uit te keren schadevergoeding nog hoger liggen dan in voorbeeld 2. Bovendien het zogenaamde smartengeld hoger zijn. Smartengeld is schadevergoeding voor ‘gederfde en nog te derven levensvreugde’.
Eerder genoemde voorbeelden dienen slechts ter illustratie, aangezien het onmogelijk is concrete bedragen voor schadevergoeding te noemen. De hoogte wordt immers mede bepaald door de ernst van het whiplashletsel en de persoonlijke situatie. Ons team staat voor u klaar om u duidelijk en gedegen advies te geven omtrent de schadevergoeding bij whiplash in uw persoonlijke situatie.

Ondanks eerder gegeven voorbeelden is het belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat hoe hoger de uit te keren schadevergoeding zal zijn, hoe kritischer de betrokken verzekeringsmaatschappij zich zal opstellen ten aanzien van het letsel en de letselschade. Dit benadrukt dan ook nog eens de noodzaak voor het inschakelen van deskundige juridische bijstand, zodat u een rechtvaardige schadevergoeding bij whiplash tegemoet kunt zien. Bovendien is juridische bijstand voor u als slachtoffer in bijna alle gevallen kosteloos.

Hoogte van schadevergoeding bij whiplash: hoogte smartengeld

hoogte van schadevergoeding smartengeld bij whiplashDe Nederlandse wetgeving hanteert geen ruime vergoedingen in de vorm van smartengeld. Volgens de ANWB Smartengeldgids 2012 was het bedrag van EUR 42.815,00 (rechtbank Utrecht, 22 november 2000) het hoogst toegekende bedrag voor smartengeld als gevolg van een whiplash.

In dit geval ging het om een 49-jarige man die voor een tweede keer betrokken was bij een verkeersongeval. Na de eerste aanrijding was er reeds sprake van een whiplash letsel, hetgeen na de tweede aanrijding verergerde. Bovendien liep de man bij de tweede aanrijding ook een hersenschudding op.

In dit geval was er sprake van en zeer ernstig whiplash trauma, waarbij sprake was van:
– opname in het ziekenhuis (1 week)
– functionele invaliditeit (44%)
– geheugen- en concentratiestoornis
– er was sprake van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid na het eerste ongeval; na het tweede ongeval werd de man 100% arbeidsongeschikt
– ten gevolge van het opgelopen letsel ontstonden er problemen in de relationele sfeer en het liefdesleven
– er waren problemen met de zelfverzorging, het privé en sociale leven van het slachtoffer

Specialist schadevergoeding whiplash

Bij B&O Letselschade werken niet alleen ervaren en gespecialiseerde letselschadejuristen, ons bedrijf draagt bovendien het keurmerk van het Register Letselschade. Daarnaast is ons bedrijf aangesloten bij diverse brancheorganisaties waaronder het Nederlands Instituut Voor Register Experts (NIVRE) en het Nederlands Instituut Schaderegelaars (NIS). Wij zijn een toonaangevend bureau op het gebied van letselschade, gespecialiseerd in schadevergoeding bij whiplash. Ons team bestaat uit deskundige letselschadejuristen en letselschade experts die door hun jarenlange ervaring in staat zijn om uw belangen optimaal te verdedigen.

Kosten letselschadebureau

In de meeste gevallen zal het inschakelen van B&O Letselschade bij letselschade u niets kosten! De wet voorziet namelijk in een regeling waarbij de kosten voor juridische hulp door een letselschadebureau door de tegenpartij betaald dienen te worden. Het slachtoffer heeft daardoor recht op gratis hulp. Dit alles is na te lezen in art. 6:96 BW.

Advies letselschade en schadevergoeding whiplash

Heeft u na het lezen van bovenstaande nog vragen over whiplash en de hoogte van schadevergoeding? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch te bereiken op het (strong)telefoonnummer 085-877 17 74(/strong) en via ons contactformulier. Wij bieden u de mogelijkheid om u op aanvraag terug te bellen voor vrijblijvend advies.