Nekpijn of whiplash! Wanneer een whiplash?

WhiplashEen veelgehoorde term bij nekklachten na een auto-ongeluk is ‘whiplash letsel’. Slachtoffers betrokken bij het ongeluk hebben een verhoogde kans op het oplopen van een whiplash, een vage aandoening die als term populair is. De populariteit van de term heeft vooral te maken met het feit dat veel slachtoffers met nekklachten zelf al snel deze term gebruiken. De term whiplash behoeft echter verdere uitleg om werkelijk vast te kunnen stellen of de nekklachten daadwerkelijk een whiplash zijn.

Een auto-ongeluk is vaak de oorzaak van whiplash letsel. Wanneer een whiplash uw leven veronaangenaamd en u door deze klachten schade lijdt, is het tijd om te laten bekijken of u recht heeft op schadevergoeding. Neem vrijblijvend contact op met een letselschade-expert, uw weet dan snel waar u aan toe bent.

Wat is een whiplash?

De term whiplash wordt gebruikt voor een nekletsel waarbij het hoofd een plotselinge beweging naar voren, achteren of zijwaarts heeft gemaakt. Doordat het hoofd ten opzichte van de romp een andere beweging maakt worden zenuwen en spieren in de nek overbelast.

In de nek zitten zeven wervels, 22 paar spieren en nog eens 38 gewrichten, een plotselinge impact op de complexe en uiterst cruciale nek kan ver strekkende gevolgen hebben. De nek die samen met het ruggengraat de schedel ondersteunt, biedt namelijk bescherming aan de zenuwen en spieren.

Medische definitie van een whiplash

In de medische terminologie is er sprake van een cervicaal acceleratie- deceleratie letsel, beter bekend als whiplash. Een whiplash wordt doorgaans veroorzaakt door een kop-staart botsing, maar ook een ongeval tijdens het sporten of een ongelukkige val kunnen dit letsel veroorzaken. Belangrijk is dat de nek niet tegen een voorwerp gebotst mag zijn, omdat hierbij eerder sprake zal zijn van een hersenschudding. Een whiplash kan zowel direct als vertraagd (later) optreden.

Welke symptomen horen bij een whiplash letsel?

Het meest voorkomende symptoom bij een whiplash zijn nekklachten. Door de ernst van de nekklachten te bekijken kan de diagnose whiplash gesteld worden. De meeste slachtoffers ervaren duidelijke pijn in de nek. Om te zien of er daadwerkelijk sprake is van een whiplash of andere nekklachten kan onderstaande vragenlijst ingevuld worden.

Andere symptomen die kenmerkend zijn voor een whiplash:
– Vermoeidheid
– Veranderd hartritme
– Klachten bij het slikken
– Gevoeligheid voor weersveranderingen
– Schommelingen in de lichaamstemperatuur
– Cognitieve problemen (schrijven, spraak)
– Huidklachten
– Labiliteit
– Klachten over het kaakgewricht
– Overmatige transpiratie
– Oogklachten
– Hormonale veranderingen
– Onzekerheid
– Depressie
– Afwijkend slaap- en waakpatroon

De QTF (Quécec Task Force) heeft al in 1995 een officiële classificatie opgesteld voor whiplash klachten. Veel artsen houden deze classificatie aan voor het vaststellen van het letsel:

Zwaarte Klachten
0 Geen klachten over de nek, geen fysieke tekenen
1 Nekklachten: pijn, gevoeligheid en stijfheid, geen fysieke tekenen
2 Nekklachten en spier-skelettekenen
3 Nekklachten en neurologische tekenen
4 Nekklachten en fractuur of dislocatie

Verloop klachten whiplash

Afhankelijk van de impact loopt de prognose voor herstel van de opgelopen beschadigingen aan het hoofd- en halsgebied uiteen. Terwijl de meeste slachtoffers binnen een jaar volledig hersteld zijn en geen nekklachten meer ervaren, blijft tussen de 10 tot 40% van de mensen klachten houden, de zogenaamde chronische whiplash. De chronische nekklachten komen onder meer tot uiting door pijn en stijfheid in de nek, hoofdpijn, cognitieve en/of psychische beperkingen.

De behandeling van een whiplash en nekklachten

De behandeling is afhankelijk van het tijdstip: zowel direct na de impact als enige tijd later dient er op correcte wijze gehandeld te worden om de kans op blijvend letsel te beperken.

Behandeling direct na de impact

Het is noodzakelijk om direct na een ongeval een huisarts te raadplegen. De huisarts zal een doorverwijzing geven om in het ziekenhuis röntgenfoto’s te laten maken om hiermee ander letsel uit te kunnen sluiten. Na een ongeval dient de eerste weken rust gehouden te worden, waarbij het van groot belang is om de nek niet te veel te bewegen of te belasten. In de eerste 10 uur na het ongeluk dient strikte bedrust aangehouden te worden. 48 uur na het ongeval mag de nek met ijs gekoeld worden. Warmte op de nek dient de eerste 48 uur compleet vermeden te worden.

Halskraag bij whiplash

Waar de nekkraag vroeger veelvuldig aangeraden werd, wordt deze tegenwoordig steeds minder vaak voorgeschreven. Indien een halskraag noodzakelijk is dan dient de draagtijd beperkt te worden, omdat anders het gevaar bestaat dat de nekklachten verergeren, aangezien spieren verslappen.

Behandeling bij de fysiotherapeut

Is de pijn gezakt, dan kan na enkele weken overgegaan worden tot bewegingstherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut. De fysiotherapeut zal oefeningen geven om de spieren weer op de juiste manier te bewegen en te ontspannen, hetgeen bijzonder belangrijk is bij nekklachten om verkramping en verergering te voorkomen. De klachten zullen hierna sterk verminderen.

Whiplash, nekklachten of ernstig letsel

Om vast te kunnen stellen of er daadwerkelijk sprake is van een whiplash of een ander letsel dient in eerste instantie een huisarts geraadpleegd te worden. Aan de hand van onderstaande vragenlijst kan alvast nagegaan worden of de kans bestaat dat de nekklachten een whiplash zijn.

Beantwoord onderstaande vragen met een cijfer van 1 tot 5, waarbij 1 voor nooit staat en 5 voor (bijna) altijd. Belangrijk: de lijst met vragen dient slechts als indicatie, het is raadzaam in geval van twijfel een arts te raadplegen.

Vragenlijst nekklachten/whiplash
1. Vaak uitgeput, ook al is er geen sprake van inspanning geweest
2. Vaak pijnlijke, stijve en gevoelige nek
3. Vaak last van hoofdpijn
4. Het gevoel hebben dat het nooit meer goed gaat komen
5. Tintelingen in handen voelen
6. Last hebben van duizelingen
7. Vaak wazig of vlekjes voor de ogen zien
8. Overgevoeligheid voor licht/geluid
9. Het privé- en werkleven lijdt onder de klachten
10. Er is sprake van slecht slapen
11. Vaak last hebben van nachtmerries
12. Opgejaagd gevoel hebben
13. Contacten met anderen zijn bijzonder vermoeiend
14. Concentratie is afgenomen
15. Er is sprake van regelmatig oorsuizen
16. Vaak last van migraine
17. Woorden worden verkeerd gespeld zonder het in de gaten te hebben
18. Rekenen kost meer moeite dan eerst
19. Vrijen en seks kosten te veel energie
20. Vaak angstgevoelens
21. Vaker somber en depressief
22. Persoonsverandering, het gevoel hebben oud en bejaard te zijn
23. Geen helder hoofd hebben, het gevoel hebben dat er sprake is van een kater
24. Stressvolle situaties zijn een groot probleem geworden
25. Het gevoel hebben dat er tijdens aanraking iets in het hoofd zal knappen of kapot gaan

Tel alle punten van bovenstaande vragen bij elkaar op en bekijk hieronder de uitslag:
25-50 punten: er is geen sprake van whiplash
51-75 punten: er is sprake van enkele beperkingen ten gevolge van een whiplash. Herstel heeft tijd nodig, geef u zelf die tijd en zorg voor meer balans tussen rust en werk (geef werk uit handen).
76 -100 punten: er is sprake van zowel fysieke als psychische klachten. Het is noodzakelijk om maatregelen te treffen om fysiek en mentaal te herstellen.
101- 125 punten: met een uitslag vanaf 101 punten is het noodzakelijk professionele begeleiding te zoeken voor optimaal herstel. De begeleiding dient zowel op fysiek als mentaal gebied plaats te vinden.

Heeft de arts een whiplash vastgesteld dan is de veroorzaker wettelijk aansprakelijk voor de geleden schade en het vergoeden van een schadeclaim. Aarzel niet om contact op te nemen met een letselschade-expert voor vrijblijvend advies over de afhandeling en indiening van de claim. De kosten voor de letselschade-expert worden verhaald op de veroorzaker.

Wanneer een whiplash ook uw leven in zijn greep heeft is het raadzaam om de juiste hulp in te schakelen.