Whiplash klachten

Whiplash klachtenBij velen is de term ‘whiplash’ wel bekend. Men heeft er in elk geval van gehoord, maar er zijn maar weinigen die precies weten wat een whiplash eigenlijk inhoudt. Juist omdat er nog veel onduidelijkheden zijn over dit bijzonder pijnlijke nekletsel volgt hier een uitgebreid artikel over alles wat met whiplash te maken heeft: van symptomen en whiplash klachten tot de behandeling ervan. Zijn uw klachten veroorzaakt door een ongeval, dan hebt u mogelijk recht op schadevergoeding.

Schadevergoeding bij whiplash klachten

Vaak ontstaan whiplash klachten na een aanrijding van achteren. In dergelijke gevallen hebt u recht op vergoeding van uw letselschade. Wilt u weten of ook u hiervoor in aanmerking komt? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat is een whiplash

Alvorens dieper in te gaan op een whiplash dient eerst naar de medische specificatie van de term whiplash gekeken te worden. Medische termen die gehanteerd worden voor een whiplash zijn onder andere: nekverrekking, CAL (craniocervicaal acceleratieletsel meer bekend als whiplash trauma), overstrekking of overbuiging, nektrauma, nekverstuiking, whiplash associates disorders, zweepslag of post traumatisch whiplash syndroom en late whiplash syndroom. Daarnaast zijn er nog enkele termen die betrekking hebben op een whiplash letsel specifiek opgelopen door een auto ongeluk: traffic light disease (refererend aan een achterop aanrijding), acceleratietrauma van het cervicale segment. Het deceleratie syndroom heeft betrekking op een letsel opgelopen door het achterover slaan van het hoofd), terwijl het acceleratiesyndroom duidt op een letsel ten gevolge van het voorover slaan van het hoofd. Minder bekende termen zijn: whiplash injury, schleuderverletzung (heeft weer specifiek betrekking op whiplash letsel ten gevolge van een auto ongeluk) en whiplash associated disorders.

De term zweepslag als aanduiding voor een whiplash is feitelijk onjuist gebruikt, alhoewel de letterlijke vertaling van het Engelse woord whiplash daadwerkelijk zweepslag is. Met een zweepslag wordt echter in de medische terminologie een scheuring van spierweefsel bedoelt. Dit kan niet alleen in de nek gebeuren, maar ook de armen of benen en wordt veelvuldig gezien bij sporters, waarbij vooral de kuitspieren het moeten ontgelden.

Een whiplash is niets anders dan een plotselinge beweging van het hoofd ten opzichte van de romp. Dit kan als gevolg van een aanrijding, maar kan evengoed opgelopen worden door een ongelukkige val van de trap, een ongeluk tijdens het sporten of een harde stoot. Daarnaast kan ook het hard schudden van een baby een whiplash letsel veroorzaken. Dit staat bekend als het baby whiplash syndrome, whiplash shaken infant syndrome, infant whiplash-shake injury syndrome of het shaken baby syndrome. In 70% van de gevallen zijn whiplash klachten echter veroorzaakt worden door een auto-ongeluk.

Klachten en symptomen bij een whiplash

Bij een whiplash behoren verschillende symptomen welke kunnen ontstaan tot 24 uur na het ongeval. Naast de klassieke whiplash klachten en symptomen, zoals pijn in de nek en hoofd uitstralend naar de omliggende lichaamsdelen waaronder schouders, armen en rug is er een breed scala aan klachten bij een whiplash trauma. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen klachten die binnen 3 tot 4 weken over zijn, post whiplash klachten die aanhouden tot een jaar na de impact en het laat post whiplash syndroom waarbij de symptomen na een jaar nog steeds aanwezig zijn en zelfs chronisch kunnen worden.

Naast duidelijke lichamelijke klachten waaronder pijn in de nek, pijn in de middenrug, pijn tussen de schouderbladen, hoofdpijn, duizeligheid, slik- en kauwklachten ontstaan ook psychische klachten die zich uiten in vergeetachtigheid, concentratiestoornissen, intense vermoeidheid en diverse emotionele problemen zoals stress, veelvuldig moeten huilen en karakterverandering.

Om een beeld te geven van de mogelijke symptomen en klachten bij een whiplash worden deze hieronder onderverdeeld. In de meeste gevallen bestaan de klachten uit een variëteit van verschillende symptomen, die allemaal het gevolg zijn van de onverwachte beweging van het hoofd ten opzichte van de romp door abrupte kracht en snelheid die op het hoofd en lichaam uitgeoefend wordt. Door deze abrupte beweging kunnen verschuivingen en compressie plaatsvinden. Daarnaast kunnen andere (micro) letsels aan de wervel, spieren, pezen en banden, bloedvaten, ligamenten, tussenwervelschijven, de zenuwbanen en hersenweefsel ontstaan als gevolg van de impact. Wordt het hoofd tijdens de impact ook nog eens gedraaid, dan is er mogelijk sprake zijn van nog ernstiger letsel, zoals een hersenschudding.

Algemene klachten behorend bij een whiplash:

– Pijn in en rond de nek uitstralend naar armen en rug
– Ondefinieerbare pijnen
– Stoornissen in het slaapritme
– Ontregelde hormoonhuishouding
– Karakter verandering
– Allergische reacties
– Plotselinge oververmoeidheid en moeheid in het algemeen
– Sterke lichaamstemperatuur schommelingen
– Lichte epileptische verschijnselen
– Ontregeling vegetatieve stelsel (het autonome zenuwstelsel)
– Alcoholisme
– Medicijn verslaving
– (on) regelmatig zweterig
– (on) regelmatig verkouden
– (on) regelmatig duizelig
– (on) regelmatig hyperventilatie
– (on) regelmatig misselijk
– (on) regelmatig keelpijn
– (on) regelmatig flauwvallen
– (on) regelmatig grieperig

Dit zijn slechts de algemene whiplash klachten die mensen kunnen ervaren. Hieronder wordt dieper ingegaan op specifieke klachten door een whiplash gerelateerd aan verschillende lichaamsdelen.

Klachten aan nek, schouders en rug

De grootste impact van een whiplash is te vinden in het gebied van het nek, schouders, rug en het hoofd, omdat alle zenuwen met elkaar verbonden zijn en hiermee de pijn uit kan stralen naar verschillende lichaamsdelen.
– Verkrampte nekspieren met als gevolg (het gevoel hebben) niet te kunnen tillen, nek niet kunnen draaien en een stijve nek (door de pijn wordt de nek zo min mogelijk bewogen)
– branderig gevoel
– zenuwpijn
– krakende nek
– stramme nek die naar voren gerekt is
– het gevoel hebben dat men een zware last moet dragen

Whiplash klachten die betrekking hebben op het hoofd

– (onregelmatige) hoofdpijn
– migraine
– stroomstoten in het hoofd voelen
– continue stekende pijn boven de ogen
– steken in het voorhoofd, aan de de schedelrand of in het achterhoofd

Klachten mond en kaak

De klachten in de mond en kaak hangen veelal samen met de klachten van het hoofd, maar kunnen ook onafhankelijk daarvan merkbaar zijn:

– tintelingen in de tong
– niet nader te verklaren pijn in de boven- of onderkaak
– slikproblemen (vaker verslikken)
– tandenknarsen tijdens het slapen

Whiplash klachten aan de ogen

Ook de whiplash klachten aan de ogen hebben veelal te maken met klachten van het hoofd en de nek:

– dubbel zien
– delen van het beeld vallen weg
– wazig zicht
– scheel kijken
– overgevoeligheid voor licht en lichtflitsen
– geïrriteerde ogen achter computerscherm
– verminderd vermogen om het gezichtsvermogen zonder hulpmiddelen bij te stellen
– trillende letters zien
– verwijde pupillen zonder aanwijsbare redenen

Klachten oren als gevolg van een whiplash

Net als de ogen, mond en kaak hebben ook de oren veel te maken met de klachten aan het hoofd en de nek, schouders, rug. Specifieke klachten die op kunnen treden bij een whiplash letsel zijn:

– oorpijn
– evenwichtsstoornissen
– oorsuizingen
– gehoorvermindering
– overgevoeligheid voor: harde geluiden, geluiden door elkaar heen, hoge tonen en sterke veranderingen in het volume

Hartklachten bij whiplash letsel

De impact op het lichaam tijdens een whiplash is zo krachtig dat er ook verschillende symptomen van het hart op kunnen treden, waaronder:

– hartritmestoornissen
– ineens verhoogde bloeddruk
– verschillen in de bloeddruk links en rechts
– zeer sterk schommelende bloeddruk (onregelmatige bloeddruk)
– er is geen reactie meer na een schrik

Klachten armen, handen, benen en voeten door een whiplash

Niet alleen het bovenlichaam wordt getroffen door een whiplash, de klachten kunnen het hele lichaam betreffen en zijn merkbaar in de armen, handen, benen en voeten door de volgende symptomen:

– niet lang kunnen lopen of staan
– mank of waggelend lopen
– slepend been
– moeite hebben met traplopen
– pijnlijke plekken op been of arm
– uitval of slapend gevoel
– spiertrekkingen (ook in de vingers)
– zenuwpijn (benen, armen naar de vingers toe)
– tennisarm
– krachteloosheid in benen, armen en vingers
– koude handen en/of voeten

Klachten rondom de menstruatie na een whiplash

Dat een whiplash ook invloed heeft op de menstruatie blijkt uit de volgende, mogelijke klachten na een whiplash:

– toegenomen menstruatiepijn
– veranderde cyclus
– bloedingen zijn ineens heviger
– rillingen
– over-geïrriteerdheid

Dit zijn de meest voorkomende lichamelijke klachten. Er zijn echter veel meer symptomen die bij een whiplash horen, waar nogal eens aan voorbij gelopen wordt. Juist het negeren of bagatelliseren van deze klachten zorgt voor grote psychische problemen bij het slachtoffer, omdat het gevoel niet begrepen of serieus genomen te worden hiermee versterkt wordt.

Karakterverandering door whiplash

Een whiplash heeft niet alleen lichamelijke klachten tot gevolg, de geestelijke impact kan zo groot zijn dat er zelfs sprake kan zijn van een karakterverandering. Voor de buitenwereld is dit vaak niet te begrijpen, wat de frustratie van het slachtoffer rondom zijn kwetsuur verergert en versterkt. Dit kan tot gevolg hebben dat het slachtoffer van een whiplash in een neerwaartse spiraal terecht komt, waarbij het karakter nog sterker verandert, er nog meer onbegrip ontstaat en de klachten toenemen. De volgende karakterveranderingen kunnen optreden na een whiplash:

– depressie
– snel somber zijn
– snel in paniek raken
– snel geïrriteerd worden
– afstandelijk
– conflicten vermijden
– onverdraagzaamheid
– passiviteit
– minder behoefte hebben aan lichamelijk contact (seksuele behoefte verminderd sterk)
– angstig
– onzeker, geen houvast meer hebben
– verminderd incasseringsvermogen
– afwijzend/afstotend
– overgevoeligheid voor negatieve aspecten
– een onrustig gevoel in het hoofd hebben
– het idee hebben dat men naar een foto op de kop kijkt
– multitasken is opeens niet meer mogelijk

Het spreekt voor zich dat de karakterveranderingen niet alleen grote gevolgen heeft voor het slachtoffer, maar ook voor familie, vrienden en collega’s. Vaak spelen onbegrip en onwetendheid daarin een grote rol , zodat de patiënt in sommige gevallen zich volledig terugtrekt uit het sociale leven en relaties onderhouden een onmogelijke opgave wordt. Hierbij wordt een vicieuze cirkel gecreëerd waarbij het slachtoffer door afwijzing en onbegrip in een nog dieper emotioneel dal terecht komt, waarvoor de specialistische hulp van een psycholoog nodig is.

Dit onbegrip ontstaat ook wanneer de volgende whiplash klachten zich openbaren:

– lopen en tegelijkertijd praten lukt niet meer
– auto rijden en praten is niet meer mogelijk
– lezen en gelijktijdig ademhalen lukt niet meer
– zingen en tegelijkertijd lezen van bladmuziek is niet meer mogelijk
– niet meer zelfstandig de haren kunnen wassen
– niet meer op de rug kunnen liggen
– uitrekken is niet meer mogelijk

Cognitieve klachten door whiplash

Tot de volgende cognitieve klachten die veel whiplash patiënten ervaren behoren:

– korte termijn geheugenverlies
– lange termijn geheugenverlies
– concentratieverlies
– vergeetachtigheid

In het dagelijkse leven en functioneren kunnen zich eveneens klachten openbaren, die allemaal te herleiden zijn naar de whiplash. Hierbij valt onder andere te denken aan:

– niet meer kunnen lezen en/of schrijven
– woorden vergeten of omdraaien en verkeerde woordkeuze
– woorden niet meer kunnen vinden
– opbouw van zinnen klopt niet meer
– stotteren
– begin van een gesprek wordt vergeten
– handtekening is verandert
– dyslectische reacties

Het zijn vooral deze klachten die tot veel onbegrip leiden, niet in de laatste plaats omdat de huidige maatschappij een hoge standaard hanteert, waarbij een ieder optimaal dient te presteren. Cognitieve klachten kunnen tot verminderde productiviteit leiden en een normaal sociaal leven in de weg staan. Om het whiplash slachtoffer met deze specifieke klachten te helpen, dient de behandeling afgestemd te worden op de behoefte om zichzelf met alle beperkingen te leren accepteren en ermee om te leren gaan. In onderstaand artikel worden de mogelijke behandelingen bij een whiplash nader toegelicht.

> Meer over: behandelingen bij whiplash

In het verkeer kan een whiplash slachtoffer eveneens problemen ondervinden, zoals:

– oriëntatie problemen
– vertraagd reactievermogen
– verminderd verkeersoverzicht
– verkeerslicht niet meer herkennen (kleuren vergeten)
– verkeerde richting inslaan
– coördinatie stoornissen

Dat dit tot grote problemen en ongelukken in het verkeer kan leiden spreekt voor zich en maakt een effectieve behandeling van de whiplash klachten nog belangrijker.

Van alle klachten zijn vooral vermoeidheid en sociaal isolement een groot probleem voor een whiplash patiënt, omdat deze een grote rol spelen in de kwaliteit van het leven na de nek kwetsuur. Vermoeidheid vindt zijn weerslag op de productiviteit, maar belemmerd ook de sociale omgang met anderen. Door steeds moe te zijn kan immers niet meer deelgenomen worden aan (gemeenschappelijke) activiteiten en raakt de persoon geïsoleerder. Dit vindt ook zijn weerslag op een liefdesrelatie, waardoor ook hier problemen kunnen ontstaan.

Alle bovenstaande klachten zijn slechts ter indicatie gegeven en hoeven niet altijd voor te komen. Het is echter wel van groot belang om te beseffen met welke mogelijke klachten en symptomen rekening gehouden dient te worden na een whiplash letsel. Door de klachten te herkennen kan er bovendien begrip gekweekt worden voor een whiplash slachtoffer. Dit begrip kan leiden tot een sneller herstel en een betere begeleiding van de patiënt.