Whiplash na val van fiets

Een whiplash is letsel aan de nek, ook wel nektrauma genoemd. Een whiplash ontstaat meestal door een valpartij of door een aanrijding van achteren. De nek krijgt een onverwachte harde klap te verwerken, met alle gevolgen van dien. Bij een whiplash na val van fiets heeft u mogelijk recht op letselschadevergoeding. U moet dan een ander aansprakelijk kunnen stellen voor het feit dat u van of met uw fiets gevallen bent. Fietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers en hebben bijna altijd recht op vergoeding van minstens 50% van de letselschade als het om een ongeluk met een gemotoriseerd voertuig gaat. Deze regel geldt ongeacht de schuldvraag.

Whiplash na val van fiets? Neem contact op voor meer informatie en hulp bij letselschade claimen.

Aansprakelijkheid

Een whiplash kan ingrijpende gevolgen hebben en langdurig herstel vergen. De kosten die dit met zich meebrengt kunnen dan ook flink oplopen. Is uw valpartij de schuld van iemand anders, dan spreekt het vanzelf dat u uw letselschade vergoed wilt krijgen. Om met succes letselschade te claimen moet u kunnen bewijzen dat u door de schuld van een derde bent gevallen met de fiets. Een automobilist heeft u bijvoorbeeld geen voorrang verleend. Ook moet u kunnen aantonen dat uw whiplash een gevolg van de valpartij is.

Kwetsbare verkeersdeelnemers

Fietsers vallen net als voetgangers onder de regeling voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Zij nemen immers onbeschermd deel aan het verkeer en lopen daardoor extra risico op het oplopen van letselschade. Kwetsbare verkeersdeelnemers hebben altijd recht op vergoeding van minstens 50% van hun letselschade. Voorwaarde is wel dat het om een aanrijding tussen een fietser en een gemotoriseerd voertuig gaat. Loopt u een whiplash na val van fiets op door een aanrijding met een auto of ander gemotoriseerd voertuig zoals een motor dan heeft u dus vrijwel zeker recht op schadevergoeding. Afhankelijk van de schuldvraag kan het percentage letselschadevergoeding waarop u recht heeft oplopen tot 100%. Heeft u als fietser geen enkele schuld, dan krijgt u vanzelfsprekend 100% van uw letselschade vergoed. Bij gedeeltelijke schuld krijgt u een percentage tussen 50% en 100% vergoed.

Kinderen tot 14 jaar hebben recht op volledige letselschade vergoeding. Zij krijgen dus altijd 100% van de letselschade vergoed, ook als zij zelf geheel of gedeeltelijk schuld hebben aan het ongeluk.

Hulp bij whiplash na val van fiets

Het claimen van letselschade bij een whiplash na val van fiets vergt specialistische kennis op verschillende gebieden. Een letselschade jurist heeft alle benodigde kennis in huis: juridische kennis, medische én financiële kennis. Een letselschade jurist kan namens u de tegenpartij aansprakelijk stellen en vervolgens onderhandelen over de hoogte van de letselschadevergoeding. Ook de kosten van uw letselschade jurist worden bij deze berekening meegenomen, waardoor rechtsbijstand voor u kosteloos is.

Whiplash klachten na val van fiets

De klachten van een whiplash kunnen zeer verschillen in ernst en aard. Symptomen van een whiplash treden niet altijd direct op, u kunt ook enkele dagen na de val van uw fiets whiplash klachten ontwikkelen. Het is daarom erg belangrijk direct een arts te bezoeken als u bent aangereden op de fiets krijgt. Een whiplash na val van fiets kan pijnklachten in nek en hoofd geven, duizeligheid veroorzaken of concentratiestoornissen opleveren. Een en ander kan gevolgen hebben voor uw werk omdat u enige tijd of zelfs langere tijd niet kunt werken.

Hoogte letselschadevergoeding whiplash

Afhankelijk van de ernst van de whiplash na val van fiets krijgt u te maken met kosten voor herstel en bijvoorbeeld ook met gederfde inkomsten. Mogelijk kunt u ook smartengeld claimen. Voor het berekenen van de hoogte van de letselschadevergoeding waarop u recht heeft bij een whiplash na val van fiets kunt u het beste een letselschade jurist inschakelen. Samen met een deskundige kunt u bekijken welke kostenposten allemaal voor vergoeding in aanmerking komen. En dat zijn er vaak meer dan u denkt.

Gepost op