Whiplash na kop-staartbotsing

De gevolgen van een auto-ongeluk kunnen groot zijn. Een botsing kan leiden tot ernstig letsel, variërend van gebroken botten tot inwendig letsel, hoofdletsel en schaaf- en snijwonden door rondvliegend glas. Een zogenoemde kop-staartbotsing veroorzaakt vaak specifiek letsel aan de nek: de whiplash. Een whiplash na kop-staartbotsing kan allerlei klachten met zich meebrengen. Klachten die u behoorlijk kunnen hinderen in het dagelijks leven en ook op uw werk. Herstellen van een whiplash na kop-staartbotsing kan veel tijd kosten, waardoor de financiële gevolgen aanzienlijk kunnen zijn.

Zoekt u meer informatie over het claimen van letselschade als gevolg van een whiplash na kop-staartbotsing, schakel dan een letselschade jurist in.

Letselschade whiplash claimen

Om met succes letselschade te kunnen claimen bij een whiplash na kop-staartbotsing, moet u allereerst een ander aansprakelijk stellen. Als slachtoffer dient u te bewijzen dat iemand anders schuld heeft aan de botsing. In de meeste gevallen zal degene die u van achteren aangereden heeft aansprakelijk voor het ongeluk zijn. In de Wegenverkeerswet staat immers dat bestuurders van een gemotoriseerd voertuig hun snelheid zodanig moeten aanpassen dat zij altijd tijdig kunnen stoppen om een aanrijding met een voorligger te voorkomen. Bent u van achteren aangereden, dan is de kans groot dat degene die achter u reed niet goed heeft opgelet of te hard heeft gereden. U heeft als slachtoffer met een whiplash na kop-staartbotsing dus zo goed als altijd recht op letselschade vergoeding.

Hoeveel schadevergoeding bij whiplash

De hoogte van de letselschade vergoeding waarop een slachtoffer met whiplash recht heeft, zal per geval verschillen. Niet iedereen heeft evenveel last van een whiplash en de hoogte van de letselschadevergoeding hangt merendeels af van de gevolgen die de whiplash voor u heeft. Bij de berekening van de hoogte van uw letselschade vergoeding spelen verschillende schadeposten een rol. Een letselschade jurist kan samen met u een schadestaat opstellen. Zorg ervoor dat u de kosten die u maakt kunt bewijzen doormiddel van bonnen en facturen. Ook kleine bedragen moet u meenemen in de berekening, want vele kleine bedragen vormen tezamen ook een flinke schadepost. De letselschade vergoeding die u uiteindelijk krijgt bij een whiplash na kop-staartbotsing zal onder meer bestaan uit vergoeding van de volgende kostenposten:

  • De kosten die u moet maken voor medische zaken (en die niet worden vergoed door uw zorgverzekering)
  • Uitgaven voor hulp en bijstand in de vorm van een hulp in de huishouding, persoonlijke verzorging of oppas voor uw kinderen
  • Noodzakelijke uitgaven voor vervoer zoals een taxi naar de dokter of een therapeut
  • Gederfde inkomsten.

Zeker als u langere tijd niet kunt werken als gevolg van de whiplash na kop-staartbotsing kan de schade hoog oplopen. Laat u goed adviseren door een letselschade jurist zodat u er zeker van bent dat u alle letselschade vergoed krijgt. Ook de kosten van uw letselschade jurist worden meegenomen bij de berekening van de hoogte van de letselschade vergoeding.

Whiplash na kop-staartbotsing en smartengeld

Naast een vergoeding voor alle financiële gevolgen van de kop-staartbotsing heeft u vaak ook recht op een vergoeding voor geestelijk leed. Een whiplash kan zorgen voor veel pijn en ongemak en daarom bestaat er het recht op smartengeld. Smartengeld is een compensatie voor gederfde levensvreugde. Uw letselschade jurist kan u nader informeren over de mogelijkheden van het claimen van smartengeld en de hoogte van het smartengeld waarop u recht heeft.

Rechtsbijstand kop-staartbotsing

De taken van een letselschade jurist bestaan uit het aansprakelijk stellen van de wederpartij, de hoogte van uw letselschade berekenen het claimen daarvan. In veruit de meeste gevallen zal overeenstemming tussen partijen worden bereikt buiten de rechter om. Slechts in enkele gevallen, minder dan 3%, moet de rechter om een oordeel worden gevraagd. Om de kans op een goed verloop van uw letselschadezaak zo groot als mogelijk te laten zijn, is het verstandig om vanaf het begin deskundige hulp in te schakelen. Ook de uiteindelijke regeling tussen partijen kunt u het beste overlaten aan een letselschade jurist. De wederpartij laat zich doorgaans vertegenwoordigen door zijn of haar verzekeringsmaatschappij die daarvoor letselschade-experts in dienst heeft. Zorg daarom ook zelf voor de beste juridische hulp als u letselschade vergoeding bij een whiplash na kop-staartbotsing wilt claimen.

Gepost op