Hoeveel schadevergoeding bij whiplash?

Na een ongeval, waarbij een andere partij aansprakelijk is, is bij u door een medisch specialist whiplash vastgesteld. Naast de fysieke pijn, en misschien zelfs mentale klachten, heeft u veel kosten als gevolg hiervan. Kunt u deze financiële verplichtingen doorbelasten aan de aansprakelijke partij? En hoeveel schadevergoeding kunt u krijgen? B&O Letselschade vertelt u in het kort waar u rekening mee moet houden en hoe u een schadeclaim bij een whiplash kunt indienen.

Gratis juridische hulp bij een whiplash

Indien u door schuld van een ander bij een ongeval een whiplash oploopt, dan bestaat er een kans dat u deze persoon hiervoor aansprakelijk kunt stellen. Hij of zij moet dan ook uw gemaakte kosten vergoeden. Om op een juiste manier een schadeclaim in te dienen bij de verzekeraar van de tegenpartij kunt u het beste begeleid worden door een juridisch expert. Dit is geheel gratis in het geval van aansprakelijkheid van de andere partij.

Whiplash door een aanrijding

Maar liefst meer dan 20.000 mensen lopen jaarlijks whiplash op door een auto-ongeluk. Meestal wordt dit veroorzaakt door een kop-staartbotsing waarbij het slachtoffer van achteren wordt aangereden. Hiervan houdt een groot deel langere tijd last van whiplashklachten. De meeste whiplash patiënten zijn na 6 tot 12 maanden weer voldoende hersteld om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Maar een deel van deze mensen blijft langdurige of zelfs chronische whiplashklachten houden.

Als u een whiplash heeft, beperkt dit u in uw dagelijks leven. Automatisch heeft dit vaak ook financiële gevolgen. Dit kan zijn omdat u minder of helemaal niet meer kan werken en vanwege medische zorg. Oplopende kosten en misgelopen inkomsten zijn niet voor iedereen eenvoudig op te vangen en kunnen al snel leiden tot financiële zorgen. Voor alle kosten die u maakt en het inkomen dat u misloopt, kunt u schadevergoeding claimen bij de aansprakelijke partij.

Bij een whiplash door een kop-staartbotsing is het wettelijk geregeld dat de bestuurder van het voertuig, dat u van achteren heeft aangereden, in verreweg de meeste gevallen aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval. De hoogte van het bedrag schadevergoeding is afhankelijk van uw omstandigheden en situatie.

Hoogte schadevergoeding bij whiplash

Vaak bestaat er onduidelijkheid over de hoogte van de schadevergoeding bij whiplash. Zelfs voor een letselschade specialist kan het vooraf soms onduidelijk zijn hoe hoog de schadevergoeding zal zijn die u uiteindelijk zult ontvangen. Concrete bedragen zijn vooraf niet te noemen.
Bij het bepalen van de juiste hoogte wordt er een afweging gemaakt van uw medische kosten, maar ook persoonlijke en juridische factoren. Pas als dit allemaal duidelijk is, kan er worden bepaald wat de hoogte is van de schadevergoeding voor uw whiplash.

Bij het vaststellen van de hoogte van het bedrag schadevergoeding zijn de volgende zaken van groot belang:

  • De totale duur van het genezingsproces
  • Of er uiteindelijk sprake is van geheel of slechts gedeeltelijk herstel
  • Is er sprake van permanente of tijdelijke arbeidsongeschiktheid als gevolg van de whiplash? En wat is de duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid?
  • Al dan niet beperkingen in de bewegingsvrijheid in uw dagelijkse leven en dagelijkse bezigheden (zoals hobby’s en sociaal contact)
  • Medisch verleden. Indien er eerder, voor de whiplash, sprake was van bijvoorbeeld nekklachten, dan zal de verzekeraar dit meenemen bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding

In gunstige omstandigheden zult u snel van uw whiplash herstellen en zullen de kosten lager zijn dan bij een langdurig herstel. In beide gevallen heeft u echter recht op schadevergoeding. Hoe langer u schade lijdt, hoe hoger de schadevergoeding zal zijn.

Uw schadeclaim bij whiplash kosteloos verhaald

Omdat sommige verzekeraars whiplash niet erkennen, kan dit een grote rol spelen bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding. Daarnaast zijn deze instanties vaak niet duidelijk of afhoudend in hun communicatie naar u toe, waardoor er voor u veel onduidelijkheid zal blijven bestaan. Wij raden u af om zelf in discussie te gaan met de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij. Door onnodige stress en frustraties kan uw herstel belemmerd worden. Een letselschade specialist heeft alle medische en juridische kennis in huis om dit voor u te regelen.

B&O Letselschade is gespecialiseerd in letselschade bij whiplash en kan u de schadeafwikkeling geheel uit handen nemen. Wij berekenen nauwkeurig hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen en claimen dit voor u bij de aansprakelijke verzekeraar. De aansprakelijke partij is verplicht ook uw juridische kosten te betalen, dus onze juridische bijstand kost u helemaal niets. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *